Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Úřední dokumenty
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (1/2)
2011 Lenka Herzánová Inverzní problém a dokonalé zobrazovací soustavy
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2011 Jiří Lach Mechanika v testových úlohách
 
 
 
Školitel: Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.
2009 Martin Šarbort Studium koherenční zrnitosti
 
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2009 Vladimír Janáček Fyzika zvuků kolem nás
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2009 Zdeněk Šustek Výuka tématu ,,Hvězdy" na gymnáziích
 
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2008 Martin Plöschner Teorie homodynní detekce
 
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2008 Jiří Vyleťal Sbírka úloh z astronomie na základní škole
 
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2009 Petr Fajgar Mechanika v testových úlohách
 
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2007 Filip Zlámal Zdroje stlačení v kvantové optice
 
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2007 Hana Kleinová Úlohy z mechaniky jinak než rutinně
 
 
 
 
Školitel: Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.