Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Úřední dokumenty
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce
2013 Martin Šarbort Neeukleidovská geometrie v optice
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2011 Ondřej Přibyla Geometrické struktury v kvantové fyzice
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2011 Filip Zlámal v angličtiněGlobální a lokální charakteristiky Gaussových stavů...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
2011 Jitka Strouhalová Variační úlohy – historie a současnost
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2008 Tomáš Nečas Alternativní učebnice pro gymnázia  - Mechanika
 
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2006 Jiří Bartoš Demonstrační experimenty ve fyzice a jejich interpretace
 
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2006 Jitka Janová Mechanika neholonomně vázaných systémů 
 
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2002 Michael Krbek v angličtiněThe Representation of the Variational Sequence by Forms
 
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2002 Lenka Czudková Vybrané problémy mechaniky soustav hmotných bodů a tuhého...
 
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.