Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Novinky
20. 9. 2013: Fyzikální seminář 2013 na počest profesora Martina Černohorského
16. 6. 2013: Student Luboš Vozdecký z Gymnázia ve Vyškově (sexta), jehož práci SOČ „Experimentální studium valivých pohybů“ vedl Mgr. Jirka Bartoš, Ph.D. jako školitel a prof. RNDr. Jana Musilová, CSC. jako konzultant, vyhrál celostátní kolo a dostal řadu dalších cen (viz výsledková listina).
13. - 14. 6. 2013: Konference Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí (link)
(22.dubna) - prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. - Adiabatické děje netradičně a adiabatické invarianty
Datum: 22. 4. 2010
Místo: posluchárna F2Ukázat na mapě Google
Pořadatel: Oddělení fyzikálního vzdělávání ÚTFA