Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Novinky
20. 9. 2013: Fyzikální seminář 2013 na počest profesora Martina Černohorského
16. 6. 2013: Student Luboš Vozdecký z Gymnázia ve Vyškově (sexta), jehož práci SOČ „Experimentální studium valivých pohybů“ vedl Mgr. Jirka Bartoš, Ph.D. jako školitel a prof. RNDr. Jana Musilová, CSC. jako konzultant, vyhrál celostátní kolo a dostal řadu dalších cen (viz výsledková listina).
13. - 14. 6. 2013: Konference Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí (link)
(29.května) -prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. - Translačně-rotační obsah Newtonova prvního zákona pohybu, neoprávněně restringovaný na pouhou translaci.
Datum: 29. 5. 2008
Místo: posluchárna F2Ukázat na mapě Google
Pořadatel: Oddělení fyzikálního vzdělávání ÚTFA

Podrobnější informace naleznete v příspěvku:

Martin Černohorský: Newtonova translačně-rotační formulace prvního zákona pohybu. Ve sborníku Ernst Mach (fyzika - filozofie - vzdělávání), 15. - 17. května 2008, Brno. (Editoři: Jana Musilová a Petr Dub.) Masarykova univerzita, Brno, 2009.