Credits
Department of Theoretical Physics and Astrophysics
Faculty of Science
Masaryk University
Česky

Bachleor topics for the academic year 2009/2010 (only in Czech)

Laminární a turbulentní proudění
Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.

Trhání vlákna se závažím
Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.

Studium spektra hvězdy HD 175 492
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Studium spektra hvězdy HD 74 212
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Studium spektra hvězdy HD 74 387
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Studium povrchového napětí
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

Diploma topics for the academic year 2009/2010 (only in Czech)

Mechanika v testových úlohách
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Zákony zachování ve středoškolské fyzice
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Mechanika v testových úlohách
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Spektroskopické studium atmosféry hvězdy HD 219 025
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Výklad H - R diagramu
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Pojem módu v kvantové optice
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.


Doctoral Degree Programme: Physics
Physics General Issues


Dissertation topics for the academic year 2009/2010

Grammar school alternative textbook – Mechanical Vibrations and Waves
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Mechanics for double reading
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Alternative textbook for six/eight-year grammar schools – Man and Nature
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Pitfalls of the secondary-school mechanics
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

The alternative textbook for secondary schools – Astrophysics
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Multimedial textbook: Oscillations, waves, optics
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Physical experiments with multi-dimesional position measurement
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Introduction to physics of microcosm
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.Doctoral Degree Programme: Physics
Theoretical Physics and Astrophysics


Dissertation topics for the academic year 2009/2010

Variational Sequences: A Useful Tool of Mathematical Physics
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Vortex Structures in Physics
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.