Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Novinky
20. 9. 2013: Fyzikální seminář 2013 na počest profesora Martina Černohorského
16. 6. 2013: Student Luboš Vozdecký z Gymnázia ve Vyškově (sexta), jehož práci SOČ „Experimentální studium valivých pohybů“ vedl Mgr. Jirka Bartoš, Ph.D. jako školitel a prof. RNDr. Jana Musilová, CSC. jako konzultant, vyhrál celostátní kolo a dostal řadu dalších cen (viz výsledková listina).
13. - 14. 6. 2013: Konference Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí (link)

Oddělení fyzikálního vzdělávání zabezpečuje základní kurz matematiky pro studenty oborů Astrofyzika a Lékařská fyzika v programu Aplikovaná fyzika a studenty oboru Biofyzika v programu Fyzika a některé předměty základního kurzu fyziky a matematiky pro studenty oborů Fyzika a Fyzika se zaměřením na vzdělávání v programu Fyzika.

Pracovníci oddělení se kromě vlastního výzkumu v oblasti teoretické fyziky, matematické fyziky, astrofyziky, resp. fyzikálního vzdělávání, systematicky věnují problematice výuky základů vysokoškolské fyziky a základů matematiky, potřebných pro počátky studia fyzikálních, technických a dalších oborů. Ve spolupráci s pracovníky dalších oddělení ÚTFA rozvíjejí také netradiční formy prezentace fyziky a astronomie pro širší veřejnost. Na výzkumu v oblasti fyzikálního vzdělávání a tvorbě alternativních učebnic se podílejí i doktorandi studující v oboru Obecné otázky fyziky doktorského studijního programu Fyzika.