Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English

Zadání bakalářských prací pro akademický rok 2009/2010
vedených pracovníky Oddělení fyzikálního vzdělávání

Laminární a turbulentní proudění
Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.

Trhání vlákna se závažím
Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.

Studium spektra hvězdy HD 175 492
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Studium spektra hvězdy HD 74 212
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Studium spektra hvězdy HD 74 387
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Studium povrchového napětí
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

Zadání diplomových prací pro akademický rok 2009/2010
vedených pracovníky Oddělení fyzikálního vzdělávání

Mechanika v testových úlohách
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Zákony zachování ve středoškolské fyzice
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Spektroskopické studium atmosféry hvězdy HD 219 025
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Výklad H - R diagramu
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Pojem módu v kvantové optice
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.


Doktorský studijní program Fyzika
Obor Obecné otázky fyziky

Oborová komise a seznam školitelů
Doktorské akreditace 2007

Zadání dizertačních prací pro akademický rok 2009/2010

Alternativní učebnice pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Mechanika pro dvojí čtení
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Alternativní učebnice pro víceletá gymnázia – Člověk a příroda
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Nástrahy středoškolské mechaniky
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Alternativní učebnice pro gymnázia – astrofyzika
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Elektronická učebnice: Kmity, vlny, optika
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Fyzikální experimenty využívající systémy měření polohy ve více dimenzích
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Úvodní výklad fyziky mikrosvěta
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.Doktorský studijní program Fyzika
Obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Oborová komise a seznam školitelů
Doktorské akreditace 2007

Zadání dizertačních prací pro akademický rok 2009/2010

Variační posloupnost jako praktický nástroj matematické fyziky
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Vírové struktury ve fyzice
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.